Lopullinen DALI-opas

DALI on erittäin suosittu himmennys- ja ohjaustekniikka maailmassa, mutta viime vuosina on olemassa kaksi monia konsepteja ja uusia tekniikoita, joten kirjoitamme tämän artikkelin auttaaksemme sinua ymmärtämään DALI-himmennystekniikkaa ja auttamaan sinua olemaan DALI-asiantuntija. se auttaa työssäsi, jatka lukemista.

1 DALI Alliancen esittely

1.1 DALI Alliance

DALI Alliance, Digital Illumination Interface Alliance (DiiA), on avoin globaali älykkäiden valaistusvalmistajien liitto. Tavoitteena on saada aikaan yhtenäinen kansainvälinen standardoitu sopimus digitaalisen viestinnän saavuttamiseksi älyvalaistusjärjestelmässä edistämällä DALI-teknologian (digital addressable lighting interface) soveltamista.

kuva 29

DALI on avoin, yhtenäinen ja yhteensopiva älykäs valaistuksen ohjausprotokolla, joka perustuu kansainvälisiin IEC62386-standardeihin. Se on yhtenäisesti muotoiltu DALI Alliancen toimesta ja sitä sovelletaan maailmanlaajuisesti. Vuosien kehitystyön jälkeen DALI Alliance on laajentanut DALI-protokollaa ja ottanut käyttöön sertifiointisuunnitelmia, mukaan lukien standardien, kuten DALI-2, D4i ja DALI+, julkaisemisen. DALI-2:n sertifioimat tuotteet voivat olla yhteensopivia yhteentoimivuuden kanssa ja toteuttaa valaistusjärjestelmän älykkään ja tehokkaan ohjauksen, mukaan lukien tarkka valaistus, värilämpötila, värinsäätö, tukianturit, kytkinpaneelit ja muut laitteet. Erityisesti lamppujen omaisuustietoa, toiminta- ja energiatehokkuustietoja seurataan ja kerätään sekä analysointia ja diagnoosia tuetaan. Se tukee myös hätävalaistuksen spontaaneja automaattitoimintoja. Älykäs DALI-valaistusjärjestelmä voi käyttää rakennuksen automatisoitua ohjausjärjestelmää tai IoT-järjestelmää yhdistääkseen muiden rakennusjärjestelmien ja innovatiivisten kaupunkijärjestelmien kanssa.

1.2 DALI-allianssin jäsen

1.2.1 Jäsenkatsaus

Heinäkuussa 2022 DALI Alliancessa on 313 jäsentä maailmanlaajuisesti, mukaan lukien 33 perinteistä jäsentä, 238 varsinaista jäsentä ja 42 viestintäjäsentä. He ovat kaikki valaistusalan huippuvalmistajia. Liityttyään DALI Alliancen jäseneksi he voivat käyttää DALIin liittyviä tavaramerkkejä sertifioiduissa tuotteissa. Täydellinen jäsenluettelo on nähtävissä seuraavalla verkkosivustolla: www.DALI-alliance.org/membership/member-companies.html

1.2.2 DALI Alliancen jäsentaso ja oikeudet

DALI Alliance on avoin maailmanlaajuinen valaistusyritysliitto. Jäsenet on jaettu kolmeen luokkaan: varsinaiset jäsenet, liitännäisjäsenet ja yhteisön jäsenet.

kuva 9

Kuten alla olevasta taulukosta näkyy.

kuva 10

Tarkempi lista osakkeista löytyy seuraavasta URL-osoitteesta:

https://www.DALI-alliance.org/membership/benefits.html

1.2.3 Liity DALI Alliance -prosessiin

kuva 31

Yritykset voivat hakea DALI-allianssin jäsenyyttä. Kokoukseen pääsyn vaiheet ovat seuraavat:

 • Ensimmäinen askel: käy osoitteessa https://www.DALI-alliance.org/membership/how–join.html, tunne DALI Charter ja hyväksy se
 • Vaihe 2: Lataa DALI Alliancen jäsenhakemuslomake

-Valaistusyrityksen latausrekisteri YHTEISÖN JÄSEN Rekisteröintisopimus

– Hakemuslomake varsinaisille jäsenille ja varsinaisille jäsenille

 • Vaihe 3: Täytä ja lähetä rekisteri- tai hakemuslomake: admin@DALI-alliance.org
 • Neljäs vaihe: DALI Alliance ilmoittaa jäsenille tarkastelun päätyttyä. Varsinaiset jäsenet ja varsinaiset jäsenet maksavat jäsenmaksun, eikä lamppuviestintäjäsenten tarvitse maksaa.
 • Vaihe 5: Anna yrityksen logo ja DALI Alliancen verkkosivusto jäsentietojen näyttämiseksi.

Katso linkistä jäsenhakemuksen vaiheet:

https://www.DALI-alliance.org/membership/how-to-join.html

1.3 DALI-standardi

1.3.1 IEC 62386 -sarjan standardi

DALI on alan standardointisopimus, joka on määritelty nimenomaisesti kansainvälisessä standardissa IEC62386 ja uudessa DIIA:n uudessa DALI-spesifikaatiossa.
IEC TC34:n WG11 vastaa IEC 62386 -sarjan standardien kirjoittamisesta ja ylläpidosta. DALI Alliance on aktiivinen osallistuja TC34/WG11:ssä. ”IEC62386-Digital Disable Lighting Interface” voi ostaa IEC:n verkkosivustolta. Alla oleva kuva esittää IEC 62386 -standardisarjaa.

kuva 45

1.3.2 DIIA-spesifikaatio

DIIA laajentaa DALI:n uusia ominaisuuksia, määrittelee DALI-lisäominaisuudet ja -toiminnot ja kehittyy DIIA-spesifikaatioiksi; DIIA siirtää sen IEC:lle uutena osana standardia IEC 62386.
DIIA-määritykset tarjotaan kaikille ilmaiseksi, mukaan lukien DALI Alliancen jäsenet ja ei-jäsenet, latausosoite:
https://www.DALI-alliance.org/specifications/download.html

1.4 DALI-tuotteiden rekisteröinti ja sertifiointi

1.4.1 DALI-1 rekisteröinti

kuva 12

DALI 1 -tuotteet noudattavat vain joidenkin DALI-ohjauslaitteiden itsetila- ja rekisteröintivaatimuksia. Rekisteröintiä ei veloiteta, ellei DALI Alliancea ole erityisesti pyydetty; testituloksia ei tarvitse toimittaa tarkastettavaksi. Tuotetiedoille (GTIN, tuotteen nimi, testisekvenssiversio ja IEC-standardinumero) tehdään kuitenkin olennaisia tarkastuksia.

Kaikki markkinoilla myytävät DALI 1 -tavaramerkeillä ja DALI-1:llä varustetut ohjauslaitteet on rekisteröitävä DALI Alliancen verkkosivuilla.

Tällä hetkellä DALI-1-tuotteiden rekisteröinti on lopetettu.

1.4.2 DALI-2 rekisteröinti

kuva 13

DALI-2-sertifiointisuunnitelma perustuu DALI IEC62386:een ja DIIA-standardeihin. Se sisältää enemmän toimintoja, laitetyyppejä ja kattavat testivaatimukset, ja vanha DALI-järjestelmä on taaksepäin. Tukee kaikkia valaistuksen ohjausjärjestelmän laitteita: ajotehoa, syöttölaitetta (kuten anturit, kytkimet), sovellusohjaimia (kuten DALI-ohjauslaitetta) ja DALI-väylän tehoa. DALI-2:n suurin kohokohta on varmistaa yhteensopivuus ja yhteenliittäminen todennuksella itsetilan sijaan ja täyttää alkuperäisen DALI-1:n aukot. Sen lanseeraus on erittäin onnistunut, ja DALI Alliance on sertifioinut yli 2 000 älykästä valaistuksen ohjaustuotetta useilta jäsenyrityksiltä maailmanlaajuisesti.

kuva 14

1.4.3 D4i ja ZHAGA D4i

kuva 16

D4i on DALI-2-toimintolaajennus. Se on DALI-2-sertifikaatin laajennus. Sen tavoitteena on lisätä tukea dataan liittyville toiminnoille, mukaan lukien valaistusresurssit, energia ja älykkäisiin IoT-lamppuihin ja DALI-2-valaistuksen ohjaukseen perustuva toiminta. Tietojen kerääminen ja analysointi, kuten diagnoosi. DALI-2-ohjauslaitteiden ja älylamppujen osalta DALI Alliance tekee yhteistyötä Zhaga Alliancen kanssa ja käynnistää yhteisen sertifiointisuunnitelman Zhaga-D4i.

kuva 28

DALI-2-ohjauslaite (ohjain tai anturi) vaatii Zhaga-liittimen, ja ohjelmistoprotokolla täyttää D4i-standardin. Älykkäät lamput käyttävät D4i-sertifioitua virtalähdettä ja niissä on Zhagan vaatima liitäntä. Yksi lamppuohjain voi antaa valoille ”IoT Ready” -toiminnon, joka ottaa älykkään valaistuksen ohjausjärjestelmän käyttöön nopeasti.

1.4.4 DALI+

kuva 19

DALI+ on DALI Alliancen uusin sertifiointibrändi. DALI+ tukee olemassa olevia DALI-komentoja, jotka perustuvat langattomiin tai langattomiin tai IP-verkkoihin perustuviin IP-verkkoihin. Nämä komennot lähetetään kuitenkin langattoman ja/tai IP-pohjaisen median kautta DALI-2-tietoliikennekaapelin sijaan. DALI Alliance käyttää Threadia ensimmäisenä langattomana IP-yhteysteknologianaan DALI+:lle. DALI+ -sertifiointivaatimus on kehitteillä. Lisäksi DALI:n tukemiseksi langattomassa verkossa DALI Alliance julkaisi myös yhdyskäytävämääritykset DALI:n ja Bluetoothin, DALI:n ja ZigBeen välillä. Langalliset DALI-2- tai D4i-lamput voidaan integroida Bluetoothin tai ZigBeen langattomaan ekosysteemiin. Seuraavissa luvuissa esitellään erityisiä teknisiä yksityiskohtia DALI-2:sta, D4i:stä, DALI+:sta ja langattomista yhdyskäytävistä.

2 DALI-teknologian esittely

2.1 DALI-tekniikan käyttöönotto

Digitaalinen osoitettava valaistusliitäntä, jota kutsutaan nimellä DALI (Digital Addressable Lighting Interface), on digitaalinen viestintätekniikka valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Se toteuttaa kaksisuuntaisen tiedonsiirron ohjauslaitteen (kuten sovellusohjaimen), syöttölaitteen (kuten kytkimen, anturin) ja ohjauslaitteen (kuten kuljettajan tehon, liitäntälaitteen) välillä. kytkin, valaistus ja valojen värisäätö (mukaan lukien väri ja värilämpötila) ja valaistuslaitteiden tiedot (valmistajatiedot, sähkötiedot sekä käyttö- ja huoltotiedot jne.). Koska sillä on vertaansa vailla oleva etu muihin sopimuksiin verrattuna, sitä on käytetty yhä laajemmin kaupallisessa ja julkisessa valaistuksessa.

kuva 32

2.2 DALI-historia

Itävaltalainen Tridonic julkaisi vuonna 1991 maailman ensimmäisen digitaalisen valaistusrajapinnan DSI-protokollan valaistuksen valosignaalien ohjaamiseen. Sen etuna on, että ohjaussignaalilinja ei ole polarisoitu ja kaapelin materiaali ja tekniset tiedot ovat alhaiset. Silti se voidaan lähettää vain ilman yksittäisiä valoja.

kuva 33

Vuoden 1990 lopulla kehittääkseen parempaa digitaalista valaistustekniikkaa valaistusmarkkinoiden tarpeisiin Tridonic ja muut tunnetut Euron tunnetut laitevalmistajat Helvar, Osram, Philips ja muut tunnetut valaistuslaitteet ovat yhdessä kehittäneet digitaalisen osoitevalaistuksen. rajapintaprotokolla (DALI). Sillä on seuraavat edut: alhaiset kustannukset, kätevä johdotus; voi saavuttaa yhden valon ohjauksen ja ryhmäohjauksen; voi palauttaa tilatiedot ohjauslaitteesta; tukee muiden laitteiden lisäämistä jne. Myöhemmin ZVEI:n (Saksan sähköelektroniikkayhdistyksen) Lantern Branch perusti DALI Ag:n (Activity Group) mainostamaan DALI-protokollaa ja siihen liittyviä tuotteita. DALI AG:n jäsenet tulivat pääasiassa kaupallisen valaistuksen tärkeimmistä valmistajista. DALI-sovellusten yleistyessä kaupallisen valaistuksen lisäksi muilla valaistuksen osa-alueilla (kuten julkisen valaistuksen, kodin valaistuksen jne.) niitä on myös sovellettu, ja ne hyväksyivät IEC 60929 -standardin putkimaisille loisteputkille. lamput osana ”Performance Requirement” -standardia.

Vuodesta 2009 lähtien DALI on erotettu IEC 60929 -standardista itsenäisenä IEC 62386 -sarjan standardina. DALI-standardijärjestelmä perustetaan alun perin, ja rekisteröidyt valmistajat voivat tehdä DALI-tavaramerkkejä tuotteille, jotka täyttävät standardit. Tuotteen ei tarvitse käydä läpi kolmannen osapuolen pakotettua sertifiointia, niin kauan kuin se väittää täyttävänsä standardivaatimukset, voit osua DALI-tavaramerkkiin. Vuodesta 2014 lähtien DALI Ag on parantanut ja parantanut DALI-protokollaa muodostaen toisen painoksen DALI-2-protokollan, ja DALI-standardijärjestelmän sisältö on vähitellen parantunut. Samanaikaisesti sovelluspuolen tuotemarkkinoiden soveltamisen säätelemiseksi kaikki tuotteet on testattava ja tunnistettava, jotta ne pääsevät DALI-tavaramerkkeihin.

kuva 30

Vuonna 2017 DIIA (DIGITAL ILLLUMINATION Interface Alliance, Digital Lighting Interface Alliance) läpäisi IEEE-ISTOn (IEEE Industry and Technology Organisation) ZVEI:n kautta. Markkinoinnin ja tuotesertifioinnin toteuttaminen. Ihmisten ymmärtämisen helpottamiseksi DIIA julkisti lokakuusta 2020 alkaen markkinointityön tuotenimellä ”DALI Alliance” (DALI Alliance), ja työn kehitys- ja sertifiointiprosessit ovat edelleen DIIA:n toteuttamia.

Esineiden internetin nopean kehityksen myötä viime vuosina kaikkien asioiden yhteenliittämisestä tulee väistämättä älykkään valaistuksen tuleva kehitystrendi. Yhdistämällä Zhagabook18:lla tai NEMA C136.41:llä määritettyyn älykkääseen katuvalaisinohjaimeen DALI toteuttaa D4i-sovelluksen ulkotienäkymässä, joka voi saada lampputietoja, energiankulutusta ja diagnostiikkatietoja reaaliajassa, mukaan lukien reaaliaikainen virrankulutus, vika. tila ja käyttöaika jne. Essence

Älykkäiden rakennusten IoT-sovelluksessa se saavutetaan yhdistämällä Zhaga Book20. Langattomaan sopimukseen integroimiseksi DALI langallinen+langaton sovellus on viime vuosina käynnissä. Esimerkiksi järjestelmä koostuu langattomasta Bluetooth Mesh/ZigBee- ja langallisesta DALI:sta. Langattoman DALI-yhdyskäytävän kautta voidaan saavuttaa kaksi järjestelmää ja muita laitteita voidaan liittää ilman lisäjohdotuksia.

Vuonna 2021 DALI:ssa IP-verkossa ja langattomassa verkossa DALI Alliance aikoo myös käynnistää DALI+-sertifiointisuunnitelman. DALI-protokolla ei voi ainoastaan toteuttaa valaistusjärjestelmän laitteiden kytkentää, vaan myös integroida yhteenliittämisen eri älylaitteiden kanssa integroimalla muihin järjestelmiin. Esimerkiksi DALI-järjestelmällä on pääsy kiinteistönhallintajärjestelmään sovellusohjaimen/ Gateway/ Gateway (Gateway) kautta, joka voi toteuttaa älykkäiden valaistuslaitteiden ja muiden rakennuksen älylaitteiden yhdistämisen.

kuva 34

Langallisesta DALI:sta langalliseen+langattomaan ja langattomaan DALI:iin askel askeleelta nopeuttaa älykkään valaistusjärjestelmän IoT-valmiutta, mikä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia ja mielikuvitusta valaistukseen.

2.3 DALI-järjestelmän arkkitehtuuri ja koostumus

DALI-järjestelmä koostuu väylätehosta (≥1), ohjauslaitteesta (≥0), syöttölaitteesta (≥0), väylästä (1) ja sovellusohjaimesta (≥1). Komponentit esitellään alla.

kuva 21

2.3.1 Väylän virtalähde

Se antaa virtaa bussissa. Se voi olla itsenäinen laite tai integroitu sovellusohjaimeen.

kuva 22

2.3.2 LED-ohjain

Yhdistä väylään ja vastaanota ohjeita ohjataksesi laitteita, jotka ohjaavat suoraan tai epäsuorasti kytkintä/jännitettä/virtalähtöä.

kuva 23

2.3.3 Ohjain tai anturi

Laitteet muodostavat yhteyden väylään ja lähettävät ohjeita muille laitteille (kuten ohjauslaitteelle) samalla väylällä. Se sisältää sovellusohjaimen ja syöttölaitteen (kytkinpaneeli, anturi jne.)

kuva 55

2.3.4 Keskitin tai isäntä

DALI-järjestelmän aivot on kytketty väylään rinnakkain ja lähettää ohjeita syöttölaitteen tai ohjauslaitteen ohjaamiseksi väylällä. Keskitin voi käyttää erilaisia tietolähteitä, mukaan lukien: ohjauslaite, syöttölaite, muut sovellusohjaimet tai ulkoiset laitteet, väylä ja järjestelmät valaistusjärjestelmän ohjaamiseen. Keskitin on jaettu yhden omistajan sovellusohjaimeen tai useisiin pääsovellusohjaimeen tai niiden muunnelmiin.

kuva 56

2.4 DALI-järjestelmän toimintaperiaate

Ohjauslaite (DALI-ohjattu virtalähde) hyväksyy ja suorittaa toimintokäskyt, kuten ohjauslaitteen (kuten DALI-isäntä) väylän kautta. Lähetä vastaavat tiedot. Tietojen lähettämisessä ja vastaanottamisessa tulee noudattaa niitä vastaavia peräkkäisiä sääntöjä, ja väylän virransyöttö tulee syöttää väylän eri laiteliitäntöihin.

On syytä huomata, että järjestelmäarkkitehtuurikaavio ei ole staattinen. Monipääsovellusohjaimen järjestelmäarkkitehtuurin tulisi käynnistää vastaava mekanismi ristiriitojen välttämiseksi. Lisäksi väylän virtalähde ja syöttölaite voidaan integroida sovellusohjaimeen erikseen, ja ne voidaan yhdistää myös sovellusohjaimeen samanaikaisesti. Myös järjestelmän arkkitehtuurikaavio muuttuu.

kuva 36

Tietoliikenne syöttölaitteen ja sovellusohjaimen välillä, monipääsovellusohjaimen välillä, viestintä sovellusohjaimen ja ohjauslaitteen välillä tapahtuu DALI FF:n (eteenpäin kehys) ja BF:n (taaksepäin kehys) kautta kullekin järjestelmässä. eri viestintäkehyksiä laitteiden välillä. Tietoliikenne syöttölaitteen ja sovellusohjaimen, monipääsovellusohjaimen, sovellusohjaimen ja ohjauslaitteen välinen viestintä ovat molemmat kaksisuuntaisia. BF ei voi aktiivisesti lähettää ohjeita, mutta voi vain antaa tiedot takaisin vastatessaan FF:lle.

DALI-järjestelmä käyttää kaksisuuntaista ja puolikaksityötä viestintämenetelmää. Ohjain käyttää ohjainta 2-tavuisen FF:n lähettämiseen ohjauslaitteelle, ja ohjauslaite palauttaa 1-tavuisen BF-tilainformaation; 3 tavua FF-käskyjä ja palauttaa 1 tavun BF-käsittelytiedot; Yhden omistajan sovellusohjain lähettää yleensä 2-bittisen FF eteenpäin -kehyksen, mutta voit myös lähettää 3-tavuisen eteenpäin kehyksen, kun kyselyn syöttölaitetta FF. DALI-2-järjestelmässä syöttölaite ei voi lähettää ohjeita suoraan ohjauslaitteelle, vaan käsky tulee lähettää ohjauslaitteelle isäntälaitteen kautta. Katso tietyt FF- ja BF-kehysrakenteet standardeista IEC 62386-101, 102, 103.

2.5 DALI-komento

DALI sisältää kolme komentoa: ohjaus, konfigurointi ja kysely.

Komento voidaan lähettää yhdelle laitteelle, laitesarjalle tai lähettää kaikille laitteille.

2.5.1 Ohjauskomento:

Voit sytyttää valot, sytyttää, häivyttää (gradienttia) ja ohjata kohtauksia. Kohtauksen ohjauksen avulla koko järjestelmä voi ottaa valokuvia/värilämpötilaa/värejä käyttöön nopeasti ja tehokkaasti. Jokaisella ohjauslaitteella on 16 skenaariota. Yksittäinen ”käännä kohtaukseen” -komento osoittaa, että kaikki valot tai kaikkien valojen tai valojen valot siirretään erillisen ennalta määritetyn valaistuksen ja/tai värin tai värin/tai värin mukaan.

2.5.2 Asetuskomento:

Voit tiedustella lampun käyntiparametreja.
DALI on suunniteltu älykkääseen valaistukseen. Suurin ominaisuus on, että se voi ohjata valotehoa tarkasti, toistuvasti ja standardoituna. Sertifioitu DALI-2-ohjauslaite noudattaa standardoitua valaistuskäyrää, ja sen muotoilu täyttää ihmisen työssä käytettävien visuaalisten tehosteiden herkkyys- ja kirkkaushavaintovaatimukset. Kuten alla olevasta kuvasta näkyy, tarkka valaistuskäyrä viittaa standardiin IEC 62386-102 ja kohtaan 9.3.

kuva 24

2.6 DALI-järjestelmän johdotus

Yhdessä DALI-järjestelmässä väylä voi osoittaa laitteiden lukumäärän enintään 128, eli 64 ohjauslaitetta ja 64 ohjauslaitetta, mutta se ei tarkoita, että vain 64 valoa voidaan ohjata. Ohjauslaitteen lähtöluonteen mukaan DALIa voidaan ohjata. DALI Voit ohjata yli 64 valoa. Useiden DALI-väyläyhdistelmien järjestelmässä väyläosoituslaitteiden määrä on moninkertainen yhdistelmien lukumäärään nähden. DALI-järjestelmän johdotus on yksinkertainen, positiivisista ja negatiivisista elektrodeista riippumatta, DALI-väylä on tavallinen kaapeli. Ottaen huomioon, että sopimus edellyttää väylän väylällä olevien kahden laitteen välistä maksimijännitehäviötä 2V:iin, väylän maksimivirta ei ylitä 250mA ja kaksi tietoliikenneyksikköä ovat välillä Pisin etäisyys ei ylitä 300m. Alla olevassa taulukossa näkyy eri poikkileikkauksilla ja eri johdoilla sallima suurin tiedonsiirtoetäisyys 25 °C:ssa.

Johto
Materiaali
Johdon halkaisija
(mm2)
Enimmäismäärä
Etäisyys (m)
Johto
Materiaali
Johdon halkaisija
(mm2)
Enimmäismäärä
Etäisyys (m)
Kupari0.1431Alumiini0.1419
Kupari0.5112Alumiini0.568
Kupari0.75168Alumiini0.75102
Kupari1224Alumiini1136
Kupari1.5300Alumiini1.5205
Kupari2300Alumiini2273
Kupari2.5300Alumiini2.5300

2.7 Tekniset parametrit

TuoteParametriKuvaus
Lyhyiden osoitteiden enimmäismäärä64väyläosoitteelliset ohjauslaitteet ja ohjauslaitteet
Ryhmän enimmäismäärä16Ohjauslaitteiden ja ohjauslaitteiden ryhmittelyjen enimmäismäärä
Kohtausten enimmäismäärä16järjestelmät asettavat oletuksena kohtausten enimmäismäärän
Väylän jännite12-20,5 VDCtyypillinen arvo 16 VDC (mutta ei SELV, koska siinä ei ole sähköeristystä)
Virtalähteen virta8 mA – 250 mA8 mA-250 mA ottaa huomioon linjavastuksen.
Suunnittelun aikana maksimivirta on yleensä laskettu 200 mA:ksi
Suurin sallittu jännitehäviö2 VDCDC-väylä Kahden solmun minkä tahansa kahden solmun välillä putoaa
Tiedonsiirtonopeus1200 bps1200 BPS nopeus on hitaampi, mutta vahvempi häiriönestokyky
Kaapelin pituus≤300 mKahden solmun välinen etäisyys väylän laajimmassa kahdessa solmussa

2.8 DALI-järjestelmä viisi etua

DALIa käytetään tällä hetkellä laajalti suurissa valaistusskenaarioissa, kuten ostoskeskuksissa, hotelleissa, lentokentillä, metroasemilla, huviloissa, teillä jne. Varsinaisissa suunnittelusovelluksissa DALI-järjestelmällä on muihin valaistusprotokolliin verrattuna seuraavat edut:

kuva 50

2.8.1 Helppo kytkeä

DALI käyttää mitä tahansa topologista rakennetta paitsi silmukkatyyppiä, virtalähde ja ohjaussignaali kulkevat samalla kaapelilla, ja signaalilinjaa ei ole polarisoitu, mikä tekee siitä vähemmän johdotuksen, yksinkertaisen ja kätevän. Johtimessa käytetään 2 johtimista 1,0 mm² ~ 1,5 mm² tavallista kaapelia ja liitäntäeristystä positiivisesta ja negatiivisesta riippumatta. Se voidaan kytkeä 220 V jännitteellä, ja johdotusvaatimukset ovat alhaiset.

2.8.2 Joustava ohjaus

DALI-järjestelmällä voidaan saavuttaa yksittäisiä valoja, marsalkoja ja lähetysohjausta ohjaamalla ohjauskomentoja. Yksi autopiiri on 300 metriä, ja 64 ohjauslaitetta (anturit, kytkimet jne.) 64 ohjauslaitteesta yhdessä piirissä tukevat kohtauksen ohjausta, värinohjausta, valaistuksen ohjausta, valaistuksen ohjausta, valaistuksen ohjausta ja valaistuksen ohjausta, valaistuksen ohjausta, valaistusta ohjaus, valaistuksen ohjaus ja valaistuksen ohjaus, valaistuksen ohjaus ja valaistuksen ohjaus. Gradienttisiirtymän ohjauslaitteita voidaan käyttää DALI-väylältä ja ne voivat lukea laitteen tilan ja tiedot.

2.8.3. Vahva yhteensopivuus

Eri valmistajien toimittamilla virallisesti sertifioiduilla laitteilla voidaan saavuttaa hyvä yhteensopivuus ja yhteentoimivuus.

2.8.4. Helppo päivittää

Ei tarvitse kytkeä uudelleen. Valaistusjärjestelmä voidaan konfiguroida ohjelmiston avulla lisäämään toimintoja, muokkausohjeita ja parannustoimintoja.

2.8.5. Integroi DALI-järjestelmä BMS-järjestelmään

Se voi toimia itsenäisenä järjestelmänä tai integroida rakentamisen hallintajärjestelmään (BMS) tai älykkään kodin järjestelmään valaistusalijärjestelmänä.

3 DALI-2

3.1 DALI-2 historia

DALI-protokollaa on kehitetty 1990-luvulta lähtien. Aluksi sitä käytettiin vaihtoehtona simulaatioohjaukselle. Sen julkaisusta lähtien sitä on käytetty laajalti markkinoilla. Markkinasovellusten kehittyessä alkuperäiset standardit eivät ole kyenneet kattamaan kaikkia sovellustarpeita ja tuotetyyppejä. Samaan aikaan, koska DALI-standardi on yhteensopiva, aiheutti monia yhteensopivuusongelmia. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi syntyi DALI-2. DALI-2 on DALI-protokollastandardin IEC 62386-DALI 2 toinen versio, josta käytetään nimitystä DALI-2, ja se käyttää erillistä tuotemerkkiä.

3.2 DALI-2:n päivitys ja uusi ominaisuus DALI-1:stä

DALI-vain määrittelee ohjauslaitteen toimintorajapinnan (ohjauslaite, viittaa DALI-käyttötehoon, painolastiin jne.) ja ohjauslaitteen (ohjain, ohjausisäntä, kytkin, anturi jne.) toteutus on yleensä valmistajien toimesta. Ohjauslaitteen rajapintamääritelmän mukaan tulee pian yhteensopivuusongelma, kuten eri valmistajien ohjausmasterit eivät voi sovittaa samaa ohjausvirtalähdettä. Teknisissä tiloissa se on usein tiukasti lukittu tiettyihin isänteihin ja teholaitteisiin, mikä lisää paljon epävarmoja riskejä. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi syntyi DALI-2. DALI-2 parantaa DALI-1:n puutteita ja keskittyy ohjauslaitteen toiminnalliseen käyttöliittymään. Samalla DALI-2 edellyttää, että standardit täyttävien tuotteiden on oltava pakollisia sertifiointeja, mikä parantaa huomattavasti historian jättämiä epätyydyttäviä ongelmia, mikä on vahva tae koko DALI-ekologialle.

kuva 48

Yksityiskohtaisesti DALI-2 on tehnyt seuraavat neljä aspektia DALI-1:n perusteella:

 • Korjaa DALI-1:n virheet ja puutteet, kuten tarkemmat ja tiukemmat vaatimukset lähetyksen ajoitukselle, ja poista myös joitain käyttämättömiä ominaisuuksia.
 • Lisätty joitain uusia ohjauslaitteita ja ominaisuuksia täydentämään uuden ohjauslaitteen tyyppejä ja ominaisuuksia, jotka saavutetaan joidenkin uusien komentorajapintojen ja lähetettyjen viestikehysten avulla. Sisältää erityisesti kuorman referenssin, lämpösuojauksen, kuormitusreferenssin, lämpövaihteiston suojauksen, himmennyskäyrän valinnan, kysyntävasteen, lämpölamppusuojan, integroidun valonlähteen, tehonmittauksen, väylän tehon ja AUX-virran, omaisuuden ja diagnoosin, keskitetysti syötetyn, tasavirtahätäkäytön , valotehon kompensointi käyttöiän aikana, väri Tc ja väri xy.

3.3 Pakollinen sertifiointi

Pakollisten sertifiointivaatimusten asettaminen tuotteille, jotka täyttävät uusimman standardin DALI-2, ja DALI Alliancen erityismenetelmäprosessin laatiminen on erittäin tärkeää standardien kehittämisen kannalta.

3.4 DALI-2-standardit ja -laitteet

3.4.1 DALI-2:n perusstandardit

DALI-2 Standard IEC 62386 -sopimusklubin yleiset kysyntästandardit ovat seuraavat: seuraavat:

 • IEC 62386-101 (osa 101): Yleiset vaatimukset – Järjestelmäkomponentit
 • IEC 62386-102 (osa 102): Yleiset vaatimukset – Ohjausvaihde
 • IEC 62386-103 (osa 103): Yleiset vaatimukset – Ohjauslaitteet

PART 101 on koko DALI-protokollan perusta, joka on standardoitu DALI-järjestelmän näkökulmasta. Osa 102 sisältää yleiset tiedot DALI-järjestelmän ohjauslaitteille ja julkaisee PART 2xx -sarjan standarditiedostot eri tuotetyypeille erityisesti standardoitaviksi. DALI-1:ssä ei ole selkeää ohjauslaitteen määritelmää. DALI-2 muotoilee PART 103- ja Part 3xx -sarjan standardit yleisiin laite- ja erityisiin laajennustarpeisiin.

3.4.2 Ohjausvaihde

PART 102 -standardi sisältää yksityiskohtaiset määräykset sähköisistä spesifikaatioista, siirtoprotokollasta, toimintatavoista, muuttujan merkityksestä, komentojen määrittelystä ja testausprosesseista, jotka kaikkien ohjauslaitteiden on täytettävä, sekä määrittelee ohjauslaitteet. Tekniset tiedot määritellään erikseen. Kuinka järjestelmän isäntä voi varsinaisessa käytössä tietää, minkä tyyppinen ohjauslaite on väylässä? Tällä hetkellä tunnistamiseen käytetään laitetyyppiä. Eri laitetyypit edustavat erityyppisiä ohjauslaitteita ja tämän ohjauslaitteen laajennusominaisuuksia. Eri standardien osa 2xx kuvaa kunkin eri laitetyypin erityistarpeita, joten luodaan ohjaustaulukko, nimittäin osan 2xx-laitetyyppinumero.

Ohjauslaitteen vakioosa 2xx ja laitetyyppinumero on esitetty alla olevassa taulukossa. Kun DALI-laitetyyppiluettelo (DT) on kehitetty, laitetyyppi ei enää tunnista tiettyä ohjauslaitetyyppiä kirjaimellisen merkin mukaan, vaan se on enemmän kuin ominaisuusjoukko. Koska vaikka osa 102 vetää esiin kaikentyyppisten ohjauslaitteiden yhteiset tarpeet, käytännössä tulee olemaan erilaisia laitetyyppisiä ohjauslaitteita. DALI-2-standardi luokittelee alkuperäisen DT0 ~ DT9 ohjauslaitteen ominaisuudet. Uusi laitetyyppi on esitetty alla osassa 216 ja myöhemmissä standardeissa.

OsaLaitetyypin numeroOhjauslaitteen tyyppi
201Loistelamppujen ohjauslaiteLaitetyyppi 0 (DTO)
202Itsenäinen hätäohjauslaiteLaitetyyppi 1 (DT1)
203Purkauslampun (HlD) ohjauslaiteLaitetyyppi 2 (DT2)
204Pienjännitehalogeenilampun ohjauslaiteLaitetyyppi 3 (DT3)
205Hehkulampun himmennysLaitetyyppi 4 (DT4)
206Muunnos tasajännitteeksi (1-10V,0-10V muuntaja)1-10V/0-10VLaitetyyppi 5 (DT5)
207LED-lamppujen ohjauslaite LEDLaitetyyppi 6 (DT6)
208Kytkin (rele) ohjauslaiteLaitetyyppi 7 (DT7)
209VärinsäätölaiteLaitetyyppi 8 (DT8)
221Kysy vastaustaLaitetyyppi 20 (DT20)
222Lämpölampun suojausLaitetyyppi 21 (DT21)
223Valon tehon kompensointi koko käyttöiän ajanLaitetyyppi 22 (DT22)
224Integroitu valonlähdeLaitetyyppi 23 (DT23)
225Väri TcLaitetyyppi 24 (DT24)
226Väri xyLaitetyyppi 25 (DT25)

3.5 Yleinen laitetyyppi DT (DT1, DT5, DT6, DT8)

3.5.1 Itsenäinen DT1 hätävalaistuksen ohjauslaite

Ohjauslaitteen tyyppi jaetaan pääasiassa valonlähteen tyypin ja laitteen käyttötarkoituksen mukaan. Osan 2xx-laitetyyppinumerosta voidaan nähdä, että osa 202 kuvaa itsenäistä turvavalaistuksen ohjausta. DALI-turvavalojärjestelmä pyrkii täyttämään tärkeimpien turvavalaistusstandardien vaatimukset, kuten IEC 62034: 2012 ”Akkuvirtalähde Escape Lighting Automatic Test System”. Yksi keskeinen ominaisuus on kyky suorittaa toimintatesti – tämä on viikoittainen tai kuukausittainen testi sen varmistamiseksi, että hätälamput ovat edelleen olemassa ja toimivat normaalisti. Se sisältää myös kestotestin sen varmistamiseksi, että hätävalo voi käyttää akkuvirtaa vaaditussa ajassa (yleensä kolme tuntia).

Turvavalaistuksen etuja ohjaava DALI-järjestelmä on alkanut asennuksen alusta. DALI-hätäjärjestelmän käyttäminen DALI-ohjausjärjestelmän kanssa yleisvalaistukseen voi vähentää tarvittavaa johdotuksen määrää ja alkuvaiheen kustannuksia. Pitkällä aikavälillä tämä tekee myös järjestelmästä helpompi käyttää ja ylläpitää sekä kustannustehokkaampaa. Perinteistä valaistusta ja turvavalaistusta voidaan hallita ja valvoa yhdessä, ja järjestelmän muutokset tulevat olemaan mahdollisimman yksinkertaisia.

kuva 39

DALI-ydinlangallinen infrastruktuuri tuo vahvoja ratkaisuja, ja DALI-hätäjärjestelmiä voidaan yhdistää myös langattomiin tai pilvipohjaisiin ohjausjärjestelmiin. DALI Leaguen (DIIA) jäsenten avulla käyttäjät voivat myös etäkorjata ja hallita turvavalaistusjärjestelmiä käyttäjäystävällisten käyttöliittymien avulla. Asiakkaat voivat esimerkiksi etänä tarkistaa yksittäisen lisävarusteen suorituskyvyn, analysoida tietoja akun keston optimoimiseksi ja lyhentää seisokkiaikaa analysoimalla analyysia. Monet todellisuudessa tapahtuneet tragediat muistuttavat meitä siitä, miksi hätävalaistus on niin tärkeä. Vaikka kukaan ei loukkaantuisi, rakennukset, joissa ei ole vaatimustenmukaista hätävalaistusta, voidaan sulkea ja vastuuhenkilö voi joutua syytteeseen. Ihmiset ovat enemmän huolissaan turvavalaistusjärjestelmän korkeista vaatimuksista milloin tahansa varmistaakseen, että se on tyytynyt siihen, minkä vuoksi DALI-turvavalojärjestelmää kehitetään jatkuvasti. Loppujen lopuksi turvavalaistuksen tarkoitus on pelastaa ihmishenkiä, joten sen luotettavuus on ratkaisevan tärkeää.

DALI määrittelee neljä itsenäistä tyyppiä: A, B, C tai D, ja ohjauslaite voi olla vain yksi näistä tyypeistä.

 • Tyyppi A: Kun vaihtovirta on olemassa, valoa voidaan himmentää tai sammuttaa, mutta kun vaihtovirtalähdettä ei ole, valo palaa
 • Tyyppi B: Kun verkkovirta on olemassa, valo voidaan sytyttää tai sammuttaa, ei himmennettävä, mutta kun vaihtovirtalähdettä ei ole, valo palaa
 • Tyyppi C: Riippumatta siitä, onko vaihtovirtaa olemassa, valot ovat aina paikalla
 • Tyyppi D: Vain kun vaihtovirtaa ei ole (tai testitilassa valo syttyy

3.5.2 DT5-DC-jännitemuunnin (0/1-10V).

DT5-ohjauslaite on määritelty osassa 206. DT5:n on tarkoitus tukea perinteisen simulaatiovalaistusliitännän (0/1-10V) ohjauslaitetta DALI-järjestelmään. DALI-projektisovelluksessa on joskus mahdotonta valita ohjauslaitetta, joka tukee suoraan DALI-ohjausrajapintaa, tai se on integroitava osaan olemassa olevaa simulaatiovalaistusjärjestelmää tai sovellustarpeiden ja rakennuskustannusten pienentämiseksi, se vaatii välilaitteita DALI-väylän muuntamiseksi ja telakointiin. DT5 on syntynyt tätä varten. Vastaanotettuaan DT5:tä tukevan DALI-ohjauslaitteen, valaistuksen valaistustaso muunnetaan joukoksi simulaatiovalaistuksen lähtösignaaleja päästäkseen LED-ohjaimen analogiseen lähtöön.

3.5.3 DT6-LED Kuljettaja tai ohjausvaihde

Osassa 207 kuvataan ohjauslaitteen, laitetyypin 6, ominaisvaatimukset. Nimen mukavuuden vuoksi Device Type 6 on lyhenne DT6, joten DT6 on DALI-himmennettävä LED-ohjain. DALI-standardin organisaatiorakenteesta on helppo nähdä, että DT6:n ohjauslaitteiden on täytettävä osan 101, osan 102 ja osan 207 kolme standardispesifikaatiota. DT6 on tällä hetkellä markkinoiden suurin DALI-tuotetyyppi. Päätuotemuodot ovat vakiovirralla ja vakiojännitteellä toimivat LED-ohjaimet, joita käytetään laajasti ulko- ja sisävalaistuksen ohjausjärjestelmissä.

kuva 49

3.5.4 DT8-Color Control Device

DT8 on lyhenne sanoista Device Type 8 (värinhallintalaite). Toisin kuin DT6, DT8:n tyyppinimi ei kuitenkaan näytä tietyltä lampun ohjauslaitteelta, eikä se myöskään pidä Device Type 7:stä (kytkinohjauslaite) vastaavan tiettyä tuotetta. Osassa 209 se mainitsi vain, että sen määritelmäobjekti on ohjauslaite, joka voi muuttaa tulosteen väriä. Se voi olla LED-lampun ohjauslaite tai se voi olla muuntyyppisten valonlähdelamppujen ohjauslaite. Vain valaistustekniikan kehitys tähän päivään asti, useimmissa tapauksissa DT8:aa tukeva ohjauslaite on itse asiassa LED-lamppujen ohjauslaite, joka tukee valontuoton väriä. Lisäksi DT8 viittaa DALI-viritettävään valkoiseen LED-ohjaimeen tai usean ulostulon LED-ohjaimeen. Varsinaisten käyttövaatimusten näkökulmasta DT8-ohjauslaitteiden on täytettävä kolme standardispesifikaatiota: osa 101, osa 102 ja osa 209.

Ennen DT8:n vakiomuotoilua, jos valon väriä on säädettävä sovelluksessa, yleinen lähestymistapa on käyttää kahta DT6-laitetta yhdistämään CW (kylmä valkoinen) ja WW (lämmin valkoinen) kaksi erilaista värilämpötilalähdettä. värilämpötilat ja säädä sitten kaksisuuntaisen ohjauslaitteen lähtötasoa isäntälaitteen kautta, jotta värilämpötilaa ja kirkkautta voidaan muuttaa.

Jos haluat säätää RGB-värilämpötilaa, tarvitset enemmän DT6-laitteita eriväristen ja eriväristen valonlähteiden yhdistämiseen. Säädön tuloksista vain DT6 voi saavuttaa myös lampun värilämpötilan tai RGB-värin säätämisen. Tämän menetelmän haittapuoli on kuitenkin myös ilmeinen:

 • Väylässä on oltava vähintään kaksi ohjauslaitetta/osoitetta
 • Värilämpötilan tai RGB-värin säätöominaisuudet ovat kaikki valmiit pääsäätimien puolella, ja yhdenmukaisuutta ja yhteensopivuutta on vaikea taata.
 • Useiden riippumattomien ohjauslaitteiden käyttö järjestelmän kustannusten ja monimutkaisuuden lisäämiseksi. Se vaatii myös enemmän asennustilaa. DT8-standardin ohjauslaitteen noudattamiseksi ja vain yksi osoite on varattu, värinsäädön ominaisuudet on integroitu sisäiseen, joten se voi ratkaista yllä olevat ongelmat hyvin ja sitä on helpompi käyttää.

DT6- ja DT8-spesifikaatioiden sisältöä pienennetään huomattavasti, kunnes protokollaversio päivitetään, kunnes se poistetaan asteittain, koska uusi laitetyyppi DT24 (Tc) ja DT25 (xy) voidaan yhdistää sen tilalle.

3.6 Syöttölaite

Koska kaikki ohjauslaitteiden tekniset tiedot (mukaan lukien osa 103 ja osa 3xx) ovat DALI-2:n ehdottamia, ne käyttävät myös samaa ideaa kuin ohjauslaitteet, vain erottaakseen eri nimet. ohjauslaite käyttää vain yhtä laitetyyppiä, mikä on helppo aiheuttaa sekaannusta. Ohjauslaite käyttää ilmentymän tyyppiä ja ominaisuustyyppiä edustamaan tiettyjä tyyppejä ja abstrakteja ominaisuustyyppejä.

 • Ilmentymän tyyppi, joka ilmaisee syöttölaitteen tyypin, arvon alue on 0 ~ 31, ilmentymän tyyppi 0 on määritetty osassa 103, ilmentymän tyyppi 1 ~ 31 määrittää osassa 301 ~ 331 spesifikaatiot
 • Ominaisuustyyppi edustaa tyypillistä laajennustyyppiä, jonka arvoalue on 32 ~ 96 ja jota säätelee PART 332 ~ 396 standardissa.

3.7 DALI-2-laitteen laiteohjelmistopäivitys

Yksi esineiden internetin aikakauden tärkeimmistä piirteistä on muutos. Käyttöskenaarioiden ja käyttäjien tarpeiden parantuessa, jos tuote voidaan päivittää toimivaksi tehtaan asennuksen ja käyttöönoton jälkeen, siitä tulee houkutteleva lisäarvo. Kuluttajille tarkoitetuissa älykkäissä laitteistotuotteissa, kuten älypuhelimissa, tätä kutsutaan yleensä OTA-päivitykseksi (on-the-air), koska se vastaanotetaan yleensä langattoman viestinnän ja päivitysten kautta. Sen lisäksi, että laiteohjelmiston päivitysominaisuudet näyttävät tuotteet käyttäjille, he voivat vielä lisätä uusia toimintoja ja korjata tunnetut virhehaavoittuvuudet asennuksen jälkeen. Valmistajat voivat myös saavuttaa tuotteen nopean iteroinnin. Toisin sanoen valmistajien ei tarvitse seurata perinteisten laitteistotuotteiden pitkiä kehitys- ja valmistusprosesseja. Sen sijaan he voivat oppia ohjelmistoteollisuudesta. Kun päätarpeet on määritelty ja päätoiminnot suoritettu, he voivat työntää tuotteen markkinoille.

kuva 51

DALI-standardin osa 105 määrittää standardin laiteohjelmistopäivityksen lähetysmekanismin ohjauslaitteelle ja käyttää 32-bittistä eteenpäin suunnattua kehystä päivitetyn laiteohjelmistokuvan lähettämiseen. On edelleen mahdollisuus päivittää laiteohjelmisto itse DALI-väylän kautta ilman sen poistamista. On kuitenkin huomattava, että päivitetyn laitteen ja pääohjaimen on tuettava laiteohjelmistopäivityksiä samanaikaisesti. Tietenkin DALI-väylän alhaisen siirtonopeuden vuoksi tyypillinen DALI-laitteen laiteohjelmistopäivitys vaatii ~20 minuuttia. Siksi laiteohjelmistopäivityksiä ei yleensä pitäisi tehdä usein kuten Internetiin perustuvia ohjelmistosovelluksia.

Valmistajille laiteohjelmistopäivitysten tukeminen voi nostaa joitain laitteistokustannuksia, eikä ole tarpeen tukea vanhojen sovellusten olemassa olevia tuotteita. Tätä toimintoa vaativilla tuotteilla on yleensä pitkä elinkaari, ja on ennakoitavissa, että toiminnallisuutta on laajennettava tulevaisuudessa.

3.8 DALI-DALI-2-laitteiden sekakäyttö

Koska DALI-2-protokolla on alaspäin yhteensopiva, kattavasti testattu ja sertifioitu DALI-1-laite ja DALI-2-laite voidaan useimmissa tapauksissa sekoittaa, mikä ei vaikuta järjestelmän suorituskykyyn.

MääräTilanneTulos
1DALI-1 ohjausvaihteet DALI-2 järjestelmässäOK, mutta DALI-2:sta puuttuu uusia ominaisuuksia
2DALI-2 ohjausvaihteet DALI-1 järjestelmässäOK
3DALI-1-väylän virtalähde DALI-2-järjestelmässäYhdelle pääohjausjärjestelmälle on mahdollista,
ja moniohjausjärjestelmää ei voida vahvistaa
4DALI-1-järjestelmässä käytetään DALI-2-väylän virtalähdettäOK

4.D4i

4.1 D4i Yleiskatsaus

D4i on DALI-standardi, joka tukee esineiden Internetiä (IoT).

D4i-lamppujen älykäs D4i-LED-ohjauslaite (LED-ajurin virtalähde) voidaan kiinnittää vakiomuotoihin, raportoida lampun omaisuustiedot, energiatiedot ja diagnoositiedot DALI-2-toimintoon perustuen. Valaisimien säätimen asennusliitäntävaatimukset helpottavat anturin ja tietoliikennelaitteiden asentamista lamppuihin.

dali 2 d4i lyhyt historia ja esittely 1

Älykkäät D4i-lamput ovat ihanteellisia esineiden internetin solmukohtia. D4i-anturit ja D4i-ohjauslaitteet voivat kerätä erilaisia tietoja suorituskyvyn seurantaa, omaisuudenhallintaa, ennakoivaa huoltoa ja erilaisia tehtäviä varten. Nämä tiedot voivat viestiä ja vaihtaa ulkoisen verkon kanssa D4i-ohjaimen kautta, jossa on langattomat viestintätoiminnot.

D4i on DALI-2-sertifiointisuunnitelman laajennus, ja sertifiointi sisältää kahdentyyppisiä laitteita: ohjauslaitteen/LED-ohjaimen ja ohjauslaitteet.

Tukeakseen älykkään valaistuksen datatukea esineiden internetin aikakaudella D4i:n sisältämä laajennustoiminto on pääasiassa seuraava:

 • Televiestintäkiinnostunut näyttö lamppuihin
 • Valaistuslaitteiden valvonta
 • Valon virheenkorjaustietojen vuorovaikutus
 • DC-apuvirtalähde
 • Bussin virtalähde
kuva 25

Lokakuusta 2019 alkaen ANSI on muotoillut ANSI C137.4:n D4i-standardin (American National Standard for Lighting Systems-Digital Interface with Auxiliary Power) pohjalta, mukaan lukien DALI-standardin D4i.

Väyläsyöttö (DALI osa 250), apusyöttö (DALI osa 150) ja valaistustiedot (DALI osa 251) sekä muiden D4i:n asiaankuuluvat standardit ovat myös hiljattain lisätty. Tämä tarkoittaa, että sen lisäksi, että D4i:stä tulee valtavirtastandardi Euroopassa, siitä tulee myös älykkään valaistuksen valtavirtastandardi Pohjois-Amerikassa. D4i voidaan yhdistää myös socket-tyyppisiin liittimiin, jotka tarjoavat hot swapin ja älykkään valaistuksen, kuten Nema/ANSI C136.41 ja Zhaga Book18 ja Book20 määritelmä.

4.2 D4i LED-ohjauslaite

D4i-sertifiointistandardin mukaisen LED-ohjauslaitteen on tuettava DALI-tietotukiominaisuuksia, mukaan lukien osat 251, 252 ja 253.

kuva 44

 • DALI Osa 251: Valaisimen tiedot
 • DALI Osa 252: Energiatiedot
 • DALI Osa 253: Viankorjaustiedot väyläsyötön tukemiseksi samalla kun valinnaisesti tuetaan apu-DC-virtalähdettä:
 • DALI-250: Integroitu DALI-väylän virtalähde (pakollinen)
 • DALI-150: AUX-apuvirtalähde (valinnainen, LED-ohjain ulkokäyttöön tai suuritehoiseen teollisuuteen)

D4i LED-ajurissa on integroitu DALI-väylän virtalähde, joka voi syöttää virtaa väylään liitettyyn DALI-ohjauslaitteeseen. Älykkäiden lamppujen sovelluksessa mahdollisuus integroida DALI-antureita tai muita ohjauslaitteita, jotka saavat virtaa vain DALI-väylästä. Ohjauslaitteille, joilla on suuri tehovaatimus (kuten langattomat tievalaistuksen ohjauslaitteet), tarvitaan myös 24 V lisävirtalähde. Se voidaan integroida LED-ohjauslaitteeseen tai se voidaan toimittaa erillisellä teholaitteella.

4.3 D4i ohjauslaite

DALI 351 on standardi D4i-ohjauslaitteille ja ohjauslaitteille, jotka voidaan asentaa lampun sisään tai liittää lamppuun. D4i-laite vaatii DALI-väylän tai lisävirtalähteen.

d4i bussi 2

DALI Part 351 määrittelee standardit neljälle eri tyyppiselle ohjauslaitteelle (AD) ja määrittelee myös laitteen tehonkulutuksen erityisvaatimukset. Se määrittelee, kuinka ohjauslaitteen prioriteetti määritetään, kun ohjauslaitteita on useita. Tyyppi AD sisältää sisä- ja ulkosovelluksia, mukaan lukien langattomat verkkovalaistusohjaimet, valoanturit, liiketunnistimet ja ajastimet.

4.4 Zhaga D4i ohjauslaite ja lamput

Plug and play -liitännässä voidaan käyttää D4i-tekniikkaa myös erilaisilla vakiopistorasialiittimillä, kuten Nema/ANSI C136.41- ja Zhaga Book 18- ja Book 20 -liittimillä. DALI Alliance ja Zhaga tekevät tiivistä yhteistyötä laatiakseen yhteisen Zhaga-D4i-sertifiointisuunnitelman Zhaga-pistorasian ja D4i-LED-virtalähteen sekä Zhaga-pistokkeita ja D4i-standardeja käyttävän ohjaimen käyttämiseksi. Zhaga-D4i-lamput ovat D4i-tehoa ja Zhaga-kantaisia lamppuja. Tievalaisimissa käytetään Zhaga Book18 -kanta- ja sisävalaisimissa Zhaga Book 20 -liittimiä.

kuva 42

Vahvistetussa Zhaga-D4i-tuotteessa voi olla Zhaga- ja D4i-logot, jotka osoittavat, että anturilla, ohjauslaitteella ja lampuilla on plug-in and play -tulkintakyky. Zhaga-D4i-valaistustuotteista (lamput, ohjauslaitteet, ohjauslaitteet, anturit) koostuva älykäs valaistusekosysteemi, joka mahdollistaa älykkäiden LED-lamppujen tulevaisuuden Internet of Things -yhteyden laajennusmahdollisuudet, mikä parantaa merkittävästi älyvalaisimien kilpailukykyä ja ohjauslaitteet.

5. Langaton DALI-ratkaisu

5.1 Langattoman DALI-ratkaisun yleiskatsaus

Joissakin tapauksissa langatonta valaistuksen ohjausta pidetään ihanteellisena ratkaisuna, erityisesti modifioiduissa projekteissa. Langattomuuden etuna on joustavuus. Lisättäessä uusia laitteita olemassa olevaan valaistusverkkoon tai kunnostettaessa tai säädettäessä rakennuksen käyttötarkoituksia, tietoliikennekaapeleita ei tarvitse vetää seinään, kattoon tai lattiaan. Se voi olla ajan ja kustannusten suhteen. Tästä on suuri etu ajan ja kustannusten suhteen.

Langattomassa verkossa on kuitenkin myös ongelmia, kuten verkkoyhteyden vakaus ja kattavuus. Suurten rakennusten älykkäissä valaistussovelluksissa on sopivampaa käyttää kaapeliverkkoyhteyksiä. Kaapeliverkkojärjestelmä mahdollistaa ennakoitavissa olevan verkon käyttäytymisen ja välttää mahdolliset rakennusympäristössä mahdollisesti ilmenevät yhteysongelmat. (Kaapeli-DALI-verkon tietoliikennekaapeli voidaan asentaa virtajohdon kanssa, mikä on kätevä).

kuva 38

Langattomien yhteyksien lisäämiseksi DALI Alliance tarjoaa kaksi langatonta ratkaisua.

Kaavio 1: Langaton DALI-yhdyskäytävä

Langaton ja DALI-yhdyskäytävä sallii muiden kuin DALI-langattomien ekosysteemien käyttää olemassa olevia langallisia DALI-tuotteita langattomien protokollien ja DALI-protokollien muunnoksissa. Yhdyskäytävän langaton puoli on langattoman ekosysteemin langaton solmu. Yhdyskäytävän DALI-puolelle voidaan liittää yksi D4i- tai DALI-2-lamppu tai langallinen DALI-2-verkko, jossa on useita laitteita. Yhdyskäytävä on kytketty kahteen järjestelmään (langattomat verkot ja langalliset DALI-verkot tai D4i-lamput) ja muuntaa protokollien välillä. Yhdyskäytävän avulla langaton järjestelmä voi ohjata DALI-laitteita ja tukea lamppuvikatietojen kyselyä.

Lisäksi DALI-ohjauslaite voi myös raportoida lamppujen omaisuustietoja, energiatietoja ja diagnostiikkatietoja langattomaan järjestelmään yhdyskäytävän kautta.

Kaavio 2: Langaton DALI-verkko: DALI+

Tämä menetelmä on kommunikoida olemassa olevan DALI-komennon kanssa ohjauslaitteen kanssa ja lähettää se langattomasti. Langaton DALI-laite muodostaa langattoman verkon itsenäisesti ilman, että tarvitsee vaihtaa protokollien välillä. Langaton DALI voi käyttää samaa valaistuksen ohjaustoimintoa DALI-2:ssa ja D4i:ssä.

DALI Alliance on kirjoittanut uudet standardispesifikaatiot langattomalle DALI+:lle, joka on muuttanut ja täydentänyt nykyisen IEC 62386 -standardin 104. osaa. Osassa 104 kuvataan kuinka DALI lähetetään eri vektoreiden kautta, mukaan lukien yleisesti käytetty DALI-väyläsiirto, langaton siirto ja IP-pohjaiset siirtokantajat.

5.2 DALI+

kuva 26

”DALI+” on DALI Alliancen toukokuussa 2021 lanseeraama uusi brändi, joka edustaa DALI-ohjeita ja -dataa, joka voidaan siirtää langattomien ja IP-pohjaisten verkkojen kautta.

DALI+ on uusi standardi, joka perustuu kahteen DALI-valaistuksen ohjausstandardiin, jotka ovat kaapeli DALI (DALI-2) ja D4i. Se voi tarjota enemmän viestintä- ja siirtoyhteyksiä ohjauslaitteille, lampuille ja antureille. DALI+ -laitteet käyttävät olemassa olevia DALI-käskyjä kommunikointiin, mutta nämä ohjeet lähetetään langattomien verkkojen ja/tai IP-pohjaisten verkkojen kautta lähetykseen käytettävän DALI-väylän sijaan.

Tämän perusteella DALI Alliance julkaisi uuden DALI-standardin, ”DALI Part 104 Changes & Additions-DALI”. Tämä standardi määrittelee kuinka DALI+ voi kommunikoida eri verkon siirtovälineiden kautta, samalla kun se ottaa käyttöön DALI+-laitteen autentikoinnin, mikä toteuttaa DALI+-laitteiden vaihdettavuuden ja yhteensopivuuden. Ensimmäinen, joka ottaa käyttöön DALI+-sertifioinnin, on Thread-pohjainen DALI+, joka on pienitehoinen, IP-pohjainen langaton verkkoyhteyskäytäntö.

kuva 37

DALI+:n julkaisu on luonut uuden aikakauden standardoidulle valaistusteollisuudelle. Se tarjoaa saumattoman tuen erilaisille medioille, kuten langallisiin, langattomiin ja IP-verkkoihin, antaa valaistussuunnittelijoille ja käyttäjille enemmän valinnanvaraa, joustavuutta ja luovan luomisen vapautta.

 • DALI+ on langattoman ja IP-verkon DALI (Internet Protocol)
 • DALI+-laite käyttää olemassa olevia DALI-käskyjä kommunikointiin, lähetetään langattomasti ja/tai IP-verkkoihin perustuen, ei DALI-2- ja D4i-väyliä
 • Yhteensopiva DALI-2:n kanssa, mikä mahdollistaa DALI-2-laitteiden pääsyn DALI+-verkkoon
 • Yhteensopiva D4i:n kanssa, yhteensopiva ohjauslaitteen, lampun ja anturin tiedonkeruu- ja pääsytoiminnon kanssa (osa 251-253)

6 DALI-liittouma ja ulkoisten organisaatioiden yhteistyö

6.1 DALI Alliance ja IEC

Kansainvälinen sähkötekninen komissio (IEC) julkaisi IEC 62386-International DALI Technical Documents -standardin. Tällä hetkellä useimmat viimeisimmät DALI-standardit on sisällytetty tähän kansainväliseen standardiin, ja myös muut osat, jotka eivät ole vielä valmiita, ovat käynnissä.

6.2 DALI Alliance ja ANSI

American National Standards Institute (ANSI) julkaisi uuden standardin ANSI C137.4-2019, jonka otsikko on ”Valaistusjärjestelmät-Digital Interface with Auxiliary Power”. DALI Alliance edustaa ANSI Acknowledge Standard Committee (ASC) Lighting System C137:ää, joka muotoilee tämän standardin. ANSI C137.4 perustuu DALI-standardiin IEC 62386, jossa on D4i-sarjan mukaisia lisäominaisuuksia.

6.3 DALI Alliance ja Zhaga Alliance

Zhaga on maailmanlaajuinen valaistusalan organisaatio, jonka tavoitteena on standardoida LED-valaisimien komponenttien rajapintoja, mukaan lukien LED-valomoottorit, LED-moduulit, LED-ryhmät, pidikkeet, elektroniset ohjauslaitteet (LED-ohjaimet), liittimet ja anturi-/viestintämoduulit. Sana Zhaga ei ole lyhenne, joten se ei tarkoita mitään. Zhaga on vesiputouksen nimi Sichuanin maakunnassa Kiinassa. Zhaga Consortium perustettiin vuonna 2010. Sittemmin satoja yrityksiä on liittynyt tähän yhteisöön. Zhaga julkaisee sarjan kirjoja.

 • Zhaga käyttää termiä ”LED-valomoottori” kuvaamaan LED-moduulien ja niihin liittyvien elektronisten ohjauslaitteiden yhdistelmää.
 • Niin kauan kuin toimittaja käyttää yhteensopivaa käyttöliittymää, se voi tarjota ainutlaatuisen LED-valomoottorin.

14. maaliskuuta 2018 Zhaga Alliance ja DALI Alliance pääsivät yhteistyöhön valaistusalan IoT-ratkaisusta.

Zhaga julkaisi kirjan 18 ulko-LED-valaistukseen parantaakseen esineiden internetin ominaisuuksia. DALI-pohjainen liitäntäprotokolla on valittu liitäntästandardiksi ulkoisten LED-valaistuslamppujen ja ulkoisten antureiden (tai valaistuksen ohjauslaitteiden) välillä.

Lisäksi Zhaga Alliance ja DALI Alliance käynnistivät myös yhteisen Zhaga-D4i:n sertifioinnin. D4i on DALI Alliancen tavaramerkki. Jos tuote täyttää Zhaga Book 18:n (tai Book 20:n) vaatimukset, tuotteessa voi olla myös Zhaga tavaramerkki.

7 UKK

Olemme koonneet kaikki UKK yhdelle sivulle, napsauta nähdäksesi kuinka se voi auttaa sinua.

FAQs
Aiheeseen liittyvät julkaisut

Sisällysluettelo

dali ultimate guide 1

Auttaaksemme sinua ymmärtämään paremmin DALI-himmennystekniikkaa, loimme 30-sivuisen PDF-kirjan. Saat sen ilmaiseksi tänään laittamalla sähköpostiosoitteesi tähän.

Scroll to Top