Ściągnij

Oprogramowanie do programowania uPowerTek

Oprogramowanie do programowania sterowników wielokanałowych

Aplikacja do programowania telefonów komórkowych NFC

(Android Version, downloading iOs version at App Store by searching „upowertek airset”)

Podręcznik użytkownika programowania

Scroll to Top